Domov » Kontakt

Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa sídla: Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 821 01  Bratislava

Informácie získate na: npbokku@ia.gov.sk


Asistentka projektovej manažérky +421 2 20 431 420


Metodický tím +421 2 20 431 417

Ing. Mária Látalová – 0917 991 262

Mgr. Jana Pomsárová – 0917 991 261

Mgr. Daniel Ščigulinský – 0917 991 241


Tím regionálnych metodikov-koordinátorov

mailové adresy sú: meno.priezvisko@ia.gov.sk

Mgr. Peter Adam – 0918 591 337

Mgr. Andrea Ďuránová – 0917 991 268

Mgr. Marián Fečo – 0949 015 071

PhDr. Radoslav Feri – 0917 991 216

Mgr. Tereza Gálová – 0915 916 176

Mgr. Jarmila Bubáková Hurtová – 0918 419 722

Mgr. Michaela Lopraisová – 0917 991 267

Mgr. Maroš Oláh – 0905 276 163

Mgr. Dávid Pancurák – 0917 991 269


Finančný tím: +421 2 20 431 415; +421 2 20 431 410

Mgr. Lukáš Burianek – 02/20431509
Ing. Drahošová Katarína – 02/20431509
Mgr. Patáková Terézia – 02/20431410
Ing. Dušana Sivošová – 02/20431415
Mgr. Tatiana Šuňalová – 02/20431509
Bc. Barbora Ušiaková – 02/20431410


Koordinátorka vzdelávania: Mgr. Karin Ferencková- 02/20 431 424