Domov » Kontakt

Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa sídla: Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 821 01  Bratislava

Informácie získate na: npbokku@ia.gov.sk


Asistentka projektovej manažérky +421 2 20 431 420


Metodický tím +421 2 20 431 417

 • Ing. Mária Látalová – 0917 991 262
 • Mgr. Jana Pomsárová – 0917 991 261
 • Mgr. Daniel Ščigulinský – 0917 991 241

Tím regionálnych metodikov-koordinátorov:

mailové adresy sú: meno.priezvisko@ia.gov.sk

 • Mgr. Peter Adam – 0918 591 337
 • Mgr. Andrea Ďuránová – 0917 991 268
 • Mgr. Marián Fečo – 0949 015 071
 • PhDr. Radoslav Feri – 0917 991 216
 • Mgr. Tereza Gálová – 0915 916 176
 • Mgr. Jarmila Bubáková Hurtová – 0918 419 722
 • Mgr. Michaela Lopraisová – 0917 991 267
 • Mgr. Maroš Oláh – 0905 276 163
 • Mgr. Dávid Pancurák – 0917 991 269

Finančný tím: +421 2 20 431 415; +421 2 20 431 410

 • Mgr. Lukáš Burianek – 02/20431509
 • Ing. Katarína Drahošová – 02/20431509
 • Mgr. Terézia Patáková – 02/20431410
 • Ing. Tomáš Slaninka – 02/20431415
 • Mgr. Tatiana Šuňalová – 02/20431509
 • Bc. Barbora Ušiaková – 02/20431410

Koordinátorky vzdelávania:


Odborní konzultanti pre komunitnú prácu:

 • PhDr. Roman Bartoš, PhD.
 • Mgr. Adrián Berky
 • Mgr. Monika Horváthová
 • Mgr. František Jeleň
 • PhDr. Janette Knapeková
 • Mgr. Anastazij Momot, PhD.
 • Mgr. Peter Németh
 • RNDr., Mgr. Miroslav Pollák
 • Mgr. Martin Slobodník

Expertný tím k modelu komunitnej práce:

 • Mgr. Karina Andrášiková
 • Mgr. Jana Andreasová
 • Mgr. Iva Grejtáková
 • Mgr. Zuzana Kumanová, PhD.
 • Doc. Jurina Rusnáková, PhD.

Expertný tím na Štandardy kvality KC/NDC/NSSDR

 • Ing. Alexandra Kárová
 • Mgr. Peter Kulifaj
 • Mgr. Jozef Mihalčin
 • Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CsC. – hlavná riešiteľka
 • Mgr. Marek Sušinka

Expertný tím k Metodike sieťovania:

 • Mgr. Alexander Mušinka, PhD.
 • RNDr., Mgr. Miroslav Pollák