Domov » Kontakt

Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa sídla: Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 821 01  Bratislava

Informácie získate na: npbokku@ia.gov.sk


Asistentka projektovej manažérky +421 2 20 431 420


Metodický tím +421 2 20 431 417

mailové adresy: meno.priezvisko@ia.gov.sk

 • Mgr. Jana Pomsárová – 0917 991 261
 • Mgr. Daniel Ščigulinský – 0917 991 241
 • PhDr. Zuzana Fatulová, PhD. – 0915 916 176

Tím regionálnych metodikov-koordinátorov:

mailové adresy: meno.priezvisko@ia.gov.sk

 • Mgr. Peter Adam – 0918 591 337
 • Mgr. Andrea Ďuránová – 0917 991 268
 • Mgr. Marián Fečo – 0949 015 071
 • PhDr. Radoslav Feri – 0917 991 216
 • PhDr. Silvia Kupčuláková – 0918 457 748
 • PhDr. Michaela Lopraisová – 0917 991 267
 • Mgr. Dávid Pancurák – 0917 991 269
 • PhDr. Žofia Tökölyiová – 0905 276 163
 • Mgr. Veronika Šmondrková – 0918 591 342

Odborní konzultanti na tému komunitnej práce

Hlavný odborný konzultant

 • Mgr. Martin Slobodník – +421 918 591 342

martin.slobodnik@ia.gov.sk

Odborní konzultanti:

 • Mgr. Adrián Berky
 • Mgr. Monika Horváthová
 • Mgr. František Jeleň
 • PhDr. Janette Knapeková
 • Mgr. Branislav Kožuch
 • Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Finančný tím: +421 2 20 431 415; +421 2 20 431 410

mailové adresy: meno.priezvisko@ia.gov.sk

 • Mgr. Lukáš Burianek – 02/20431509
 • Ing. Katarína Drahošová – 02/20431509
 • Mgr. Terézia Patáková – 02/20431410
 • Ing. Tomáš Slaninka – 02/20431415
 • Mgr. Tatiana Šuňalová – 02/20431509
 • Bc. Barbora Ušiaková – 02/20431410

Koordinátorky vzdelávania:

 • Mgr. Karin Ferencková – +421 917 991 227
 • Mgr. Jana Pániková – +421 917 991 207
 • Mgr. Frederika Tóthová – 02/20 431 429
 • vzdelavanie.npbokku@ia.gov.sk