Domov » O projekte » Výberové konania

Výberové konania

Aktuálne výberové konania na obsadenie pozícií garant/odborný pracovník/pracovník/ KC/NDC/NSSDR, resp. komunitný pracovník KC v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Výberové konania, realizované v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni je potrebné realizovať v súlade s prílohou č. 4 Príručky pre zapojené subjekty.

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas MD/RD
Dátum: 9.12.2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 8.12.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození n. o. – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.11.2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 26.11.2021

Poskytovateľ: Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.11.2021

Poskytovateľ: Mesto Zvolen, KC Romano Jilo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 19.11.2021

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 12.11.2021

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 4.11.2021

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.10.2021

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.10.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Kojatice
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 19.10.2021

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – KC Ružomberok
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 18.10.2021

Poskytovateľ: Obec Baďan
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 13.10.2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24.9.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození n.o. – KC Kojatice
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 20.9.2021

Poskytovateľ: NSSDR JEKH DROM Važec
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 23.9.2021

Poskytovateľ: Obec Mýtne Ludany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 20.9.2021

Poskytovateľ: Obec Prakovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 16.9.2021

Poskytovateľ: OZ Spokojnosť – Prievidza
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 13.9.2021

Poskytovateľ: Obec Čičarovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC – zastupovanie počas MD
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Mesto Jelšava
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 16.9.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 7.9.2021

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti – Šaľa
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 7.9.2021

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 25.8.2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 25.8.2021

Poskytovateľ: Mesto Zvolen, KC Romano Jilo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 8.9.2021

Poskytovateľ: OZ Európa – Vranov nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 27.8.2021

Poskytovateľ: Roma Institute, n.o. – KC Prešov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.8.2021

Poskytovateľ: Obec Mýtne Ludany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.8.2021

Poskytovateľ: Obec Olejníkov
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 23.8.2021

Poskytovateľ: Obec Čičarovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC – zástup počas MD
Dátum: 19.8.2021

Poskytovateľ: OZ Klub Rómskych aktivistov na SR, KC Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum: 20.8.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.8.2021

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ružomberok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 12.8.2021

Poskytovateľ: Obec Cerovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 16.8.2021

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 16.8.2021

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 9.8.2021

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Senec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 9.8.2021

Poskytovateľ: Obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 2.8.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.7.2021

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.7. 2021

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o.
Pracovná pozícia: Pracovník NDC
Dátum: 20.7. 2021

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.7. 2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 19.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Prakovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 02.8. 2021

Poskytovateľ: OZ Šanca pre Dražice – Dražice
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 20.7. 2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 19.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Spišský Hrhov
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 13.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Stará Kremnička
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 19.7. 2021

Poskytovateľ: Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o. – Prievidza
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 21.7. 2021

Poskytovateľ: Misericordia n. o. , NSSDR Brezno
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum: 16.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Baďan
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC, Pracovník KC a Komunitný pracovník KC.
Dátum: 19.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Čičarovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Pracovník KC
Dátum: 15.7. 2021

Poskytovateľ: KC YMCA Nesvady
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 13.7. 2021

Poskytovateľ: KC Mesto Jelšava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 14.7. 2021

Poskytovateľ: KC Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 9.7. 2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození – KC Sveržov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 6.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Olejníkov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 9.7. 2021

Poskytovateľ: Mesto Spišské Podhradie
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 8.7. 2021

Poskytovateľ: Obec Veľké Dravce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 30.6. 2021

Poskytovateľ: JEKH DOM Važec
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum:

Poskytovateľ: Obec Muráň
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Pracovník KC.
Dátum: 25.6.2021

Poskytovateľ: Obec Cerovo
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 2.7.2021

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ružomberok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC – zastupovanie počas materskej dovolenky,  Pracovník KC
Dátum: 18.6.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 18.6.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Sveržov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Roma Institute – Prešov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Boťany
Pracovná pozícia: Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 16.6.2021

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – Kojatice
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.6.2021

Poskytovateľ: OZ Európa – Vranov nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24.6.2021

Poskytovateľ: Obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Úbrež
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.6.2021

Poskytovateľ: Klub rómskych aktivistov na SR, Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Šariš
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 18.6.2021

Poskytovateľ: Obec Šamudovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Pohorelá
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 23.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Vranov nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 22.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Odborný garant KC; Odborný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Stará Kremnička
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 15.6.2021

Poskytovateľ: Obec Mýtne Ludany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23.6.2021

Poskytovateľ: VK Človek v ohrození – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 7.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 8.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Jelšava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Odborný pracovník KC (zástup počas materskej dovolenky)
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: Obec Málinec
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, pracovník KC
Dátum: 9.6.2021

Poskytovateľ: Obec Mučín
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 10.6.2021

Poskytovateľ: OSS Šaľa
Pracovná pozícia: pracovník NDC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: Obec Pukanec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 10.6.2021

Poskytovateľ: KC Šanca pre Dražice, Dražice
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: KC Vrbovce, Vrbovce – Veľké Teriakovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.6.2021

Poskytovateľ: KC Edukos, Dolný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: Obec Muráň
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 4.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 9.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 10.6.2021

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: KC Partizánske
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.5.2021

Poskytovateľ: KC V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 1.6.2021

Poskytovateľ: KC V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Námestovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 1.6.2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Odborný garant KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: KC Vyšný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: KC Klub rómskych aktivistov na SR, Hnúšťa
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: x.6.2021

Poskytovateľ: Obec Rankovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: Obec Čirč
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.5.2021

Poskytovateľ: Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – Lomnička
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.5.2021

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – KC Stropkov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: KC Prenčov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: KC Slavec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: IN Network, Cinobaňa
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: Stará Kremnička
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: KC Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ružomberok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: KC Zoe, Nižná
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: Obec Pribeta
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 1.6.2021

Poskytovateľ: Obec Benkovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.6.2021

Poskytovateľ: KC Spokojnosť, Prievidza
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 8.6.2021

Poskytovateľ: KC Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: KC Khamoro, Myjava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: KC Dobšiná
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.5.2021

Poskytovateľ: Obec Ulič
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 20.5.2021

Poskytovateľ: Obec Kendice
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 28.5.2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 31.5.2021

Poskytovateľ: OZ Tobiáš – Prešov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 18.5.2021

Poskytovateľ: Obec Veľké Dravce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 18.5.2021

Poskytovateľ: Obec Ľubotín
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Obec Tekovské Lužany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 18.5.2021

Poskytovateľ: OZ Láčo Drom (Kokava nad Rimavicou)
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 14.5.2021

Poskytovateľ: KC Veľký Krtíš
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: obec Šamudovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.5.2021

Poskytovateľ: obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.5.2021

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC
Dátum: 14.5.2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 30.4.2021

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 30.4.2021

Poskytovateľ: Domov sv. Jána z Boha
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum: 26.4.2021

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ružomberok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum: 15.4. 2021

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Pracovné pozície: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC 
Dátum: 20.4. 2021

Poskytovateľ: KC Khamoro, Myjava
Pracovná pozícia: odborný garant KC
Dátum: 19.4. 2021

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa
Pracovná pozícia: pracovník NDC
Dátum: 30.3. 2021

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Odborný garant KC (zastupovanie počas dočasnej PN a počas MD)
Dátum: 26.3. 2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC (zástup počas dlhodobej PN)
Dátum: 25.3. 2021

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC
Dátum: 24.3. 2021

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o. Lučenec (formát PDF, 723 kB)
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 19.3. 2021

Poskytovateľ: KC Obec Veľké Dravce (formát PDF, 737 kB)
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 2.3. 2021

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o. Lučenec (formát PDF, 298 kB)
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 23.2. 2021

Poskytovateľ: KC Sedliacka Dubová (formát PDF, 758 kB)
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 22.2. 2021

Poskytovateľ: KC Málinec (formát PDF, 151 kB)
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 18.2. 2021

Poskytovateľ: obec Málinec (formát PDF, 624 kB)
Pracovné pozície: odborný pracovník KC
Dátum: 18.02.2021

Poskytovateľ: obec Spišský Hrhov (formát PDF, 4 MB)
Pracovné pozície: odborný garant – zastupovanie počas MD, odborný pracovník KC
Dátum: 18.02.2021

Poskytovateľ: obec Čirč  (formát PDF, 658 kB)
Pracovné pozície: odborný garant, odborný pracovník a pracovník KC
Dátum: 12.02.2021

Poskytovateľ: mesto Hanušovce nad Topľou (formát PDF, 686 kB)
Pracovné pozície:  pracovník KC
Dátum: 18.02.2021

Poskytovateľ: obec Pukanec (formát PDF, 647 kB)
Pracovné pozície: Odborný garant KC, odborný pracovník KC
Dátum: 12.01.2021

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Centrum pomoci človeku Piešťany (formát PDF, 627 kB)
Pracovné pozície: pracovník OPKC
Dátum: 13.01.2021

Poskytovateľ: KC Mýtne Ludany (formát PDF, 1,38 MB)
Pracovné pozície: pracovník KC
Dátum: dlhodobo otvorené

 

Archív výberových konaní