Domov » O projekte » Výberové konania

Výberové konania

Aktuálne výberové konania na obsadenie pozícií garant/odborný pracovník/pracovník/ KC/NDC/NSSDR, resp. komunitný pracovník KC v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Výberové konania, realizované v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni je potrebné realizovať v súlade s prílohou č. 4 Príručky pre zapojené subjekty.

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 13. 02. 2023

Poskytovateľ: NSSDR KreDO – Ľubotice
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 07. 02. 2023

Poskytovateľ: Človek v ohrození – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 27. 01. 2023

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – KC Ružomberok
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 02. 02. 2023

KC mesto Prešov
pozícia odborný pracovník komunitného centra a pracovná pozícia komunitný pracovník komunitného centra
termín realizácie VK 26.1.2023

občianske združenie Tobiáš
pozícia odborný pracovník komunitného centra, odborný garant komunitného centra a pracovná pozícia pracovník komunitného centra
termín realizácie VK 25.1.2023

Poskytovateľ: OZ Šanca pre Dražice – KC Vrbovce nad Rimavou
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.1.2023

Poskytovateľ: OZ V.I.A.C. – KC Námestovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 01. 02. 2023

Poskytovateľ: KC Blatné Remety
Pracovná pozícia: Odborný pracovník komunitného centra a komunitný pracovník
Dátum: 25.1.2023

Poskytovateľ: KC IN Network – Cínobaňa
Pracovná pozícia: Odborný garant a odborný pracovník KC
Dátum: 26.1.2023

Poskytovateľ: KC Spokojnosť n. o. – Prievidza
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 25.1.2023

Poskytovateľ: Obec Pukanec
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 17.1.2023

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 10.1.2023

Poskytovateľ: KC Tobiáš
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník komunitného centra
Dátum: 22.12.2022

Poskytovateľ: Obec Muráň
Pracovná pozícia: Pracovník KC a odborný garant KC
Dátum: 19.12.2022

Poskytovateľ: Poskytovateľ Človek v ohrození – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: : Odborný pracovník
Dátum: 19.12.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 8.12.2022

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Pracovník komunitného centra
Dátum: 16.12.2022

Poskytovateľ: KC Familiaris-Svit
Pracovná pozícia: Pracovník komunitného centra
Dátum: 6.12.2022

Poskytovateľ: OZ EDUKOS – Dolný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.11.2022

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 18.11.2022

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 16. 11. 2022

Poskytovateľ: Obec Rankovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC – zástup počas materskej dovolenky
Dátum: 10. 11. 2022

Poskytovateľ: Obec Cerovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 11. 11. 2022

Poskytovateľ: NDC Vaša charita – Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 08.11.2022

Poskytovateľ: Mesto Jelšava
Pracovná pozícia: Pracovník komunitného centra
Dátum: 21.11.2022

Poskytovateľ: OZ Láčho Drom – KC Kokava nad Rimavicou
Pracovná pozícia: Pracovník komunitného centra
Dátum: 14.11.2022

Poskytovateľ: OZ EDUKOS – Dolný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 02.11.2022

Poskytovateľ: Obec Cerovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.10.2022

Poskytovateľ: NDC Vaša charita, n. o. – Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum: 24.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 24.10.2022

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšievzdelávanie – KC Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 12.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 17.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 20.10.2022

Poskytovateľ: Obec Muráň
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 12.10.2022

Poskytovateľ: C. O. Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – Lomnička
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 10.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 14.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 24.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 10.10.2022

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 11.10.2022

Poskytovateľ: OZ ZOEE – KC Nižná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Odborný pracovník KC
Dátum: 03.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.09.2022

Poskytovateľ: Obec Úbrež
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Odborný pracovník KC
Dátum: 27.09.2022

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR
Pracovná pozícia: : Odborný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum: 26.09.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 22.09.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: Dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže – Námestovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 05.09.2022

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 06.09.2022

Poskytovateľ: MISERICORDIA, n. o. – Brezno
Pracovná pozícia: Pracovník NSSDR
Dátum: 19.08.2022

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC, Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 18.08.2022

Poskytovateľ: Vaša Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 23.08.2022

Poskytovateľ: Vaša Charita n.o. NDC v Lučenci
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC
Dátum: 10.08.2022

Poskytovateľ: Obec Veľké Dravce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 22.08.2022

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 05.08.2022

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 09.08.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.08.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia:Odborný pracovník KC
Dátum: Dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.07.2022

Poskytovateľ: OZ Tenenet – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: Dlhodobo uvoľnené

Poskytovateľ: Obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 13.07.2022

Poskytovateľ: Obec Stará Kremnička
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 07.07.2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 18.07.2022

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 19.07.2022

Poskytovateľ: Komunitné centrum Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: Dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Vaša charita, n. o. – NDC Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC
Dátum: 04.07.2022

Poskytovateľ: Obec Baďan
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 20.07.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 06.07.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 23.06.2022

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o.
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC
Dátum: 20.06.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný garant KC – zastupovanie počas MD
Dátum: 20.06.2022

Poskytovateľ: Obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 16.06.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 04.07.2022

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 15.06.2022

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 02. 06. 2022

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 07. 06. 2022

Poskytovateľ: Šanca pre Dražice O. Z. – KC Vrbovce nad Rimavou
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 01. 06. 2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Odborný pracovník KC
Dátum: 01. 06. 2022

Poskytovateľ: Komunitné centrum Fiľakovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23. 05. 2022

Poskytovateľ: NDC Vaša charita – Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC a Odborný pracovník NDC
Dátum: 24. 05. 2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný garant NSSDR
Dátum: 23.5.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 16.5.2022

Poskytovateľ: OZ ZOEE
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Pracovník KC
Dátum: 13.5.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum: 10.5.2022

Poskytovateľ: EDUKOS o.z., KC Dolný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 12.5.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 16.5.2022

Poskytovateľ: OZ V.I.A.C., KC Námestovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.5.2022

Poskytovateľ: Vaša charita, n. o. – NDC Lučenec
Pracovná pozícia: Pracovník NDC
Dátum: 29.4.2022

Poskytovateľ: OZ KreDO – Ľubotice
Pracovná pozícia: Pracovník NSSDR
Dátum: 22.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 14.4.2022

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n .o. – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: dlhodobo uvoľnené

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 20.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 29.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.4.2022

Poskytovateľ: NSSDR Centrum Pomoci človeku Piešťany – Piešťany
Pracovná pozícia: Pracovník NSSDR
Dátum: 11.4.2022

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, pracovník KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 25.4.2022

Poskytovateľ: Obec Bátovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC, Pracovník KC, Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.3.2022

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.3.2022

Poskytovateľ: Obec Úbrež
Pracovná pozícia: Odborný grant KC – zastupovanie počas PN a Odborný pracovník KC – zastupovanie počas PN
Dátum: 18.3.2022

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 15.3.2022

Poskytovateľ: Obec Ulič
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum: 17.3.2022

Poskytovateľ: OZ Láčho Drom – KC Kokava nad Rimavicou
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 1.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.2.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.2.2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 21.2.2022

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 18.2.2022

Poskytovateľ: Obec Rankovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 14.2.2022

Poskytovateľ: NSSDR KreDO – Ľubotice
Pracovná pozícia: Odborný garant NSSDR
Dátum: 7.2.2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 1.2.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný grant KC – zástup počas MD
Dátum: 8.2.2022

Poskytovateľ: Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o.
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 11.2.2022

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 16.2.2022

Poskytovateľ: Človek v ohrození n. o. – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.1.2022

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas dlhodobej PN a následne MD
Dátum: 31.1.2022

Poskytovateľ: KC sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas dlhodobej PN
Dátum: 31.1.2022

Poskytovateľ: OZ Šanca pre Dražice, KC Vrbovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Odborný garant KC
Dátum: 20.1.2022

Poskytovateľ: OZ TENENET, KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum: 14.1.2022

Poskytovateľ: OZ Láčho Drom – KC Kokava nad Rimavicou
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 27.1.2022


 

Archív výberových konaní