Domov » Aktuality » Oznámenia » OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – Aktualizácia

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – Aktualizácia

Publikované piatok, 18 decembra 2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

vyhlasuje

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni  –  Aktualizácia, účinnosť od 06.04.2021

Prílohy Oznámenia

Príloha č. 1 Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – od 08.04.2021

Pri vypĺňaní Žiadosti o zapojene sa do NP BOKKÚ – časť Počet užívateľov sociálnych služieb, ktorým plánujete poskytovať vybranú sociálnu službu krízovej intervencie, poprosíme uviesť predpoklad celkového počtu užívateľov za obdobie realizácie projektu NP BOKKÚ t. j. od začatia výkonu KC/NDC/NSSDR v rámci NP BOKKÚ do 31.8.2022. Vychádzať pri tom môžete zo skúseností a štatistických údajov vychádzajúcich z implementácie NP PVSSKIKÚ

Príloha č. 2 Kritéria výberu tretích strán (formát docx, 61 kB)

Príloha č. 3 Zmluva o spolupráci_vzor (formát PDF, 683 kB) – zmena od 19.12.2020

Príloha č. 4 Vzor splnomocnenia (formát docx, 1,14 MB)

Príloha č. 5 Mzdová politika – subjekty, ktoré disponujú mzdovou politikou (formát xlsx, 15 kB) – zmena od 19.12.2020

Príloha č. 6 Mzdová politika – subjekty, ktoré nedisponujú mzdovou politikou formát (formát xlsx, 14kB) – zmena od 19.12.2020

Príloha č. 7 Prehľad zamestnancov poskytovateľa (formát docx, 202 kB)

Príloha č. 8 Zoznam Poskytovateľov USVRK SR (formát PDF, 420 kB)

Príloha č. 9 Plán činností (formát docx, 52 kB)

Príručka a prílohy pre zapojené subjekty